L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova renova el seu Codi Ètic

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha renovat el seu Codi Ètic, document que marca les pautes de conducta per desenvolupar l’activitat pròpia de tots els professionals que hi treballen, tant en la relació amb la ciutadania com entre

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha renovat el seu Codi Ètic, document que marca les pautes de conducta per desenvolupar l’activitat pròpia de tots els professionals que hi treballen, tant en la relació amb la ciutadania com entre els propis professionals.

L’última versió del Codi Ètic es va publicar al 2012 i els avenços científics i tècnics, juntament amb els canvis en les demandes de la societat, han fet necessari revisar el document. El seu objectiu és establir i difondre els valors i compromisos que impliquen als professionals. En destaquen la no discriminació dels pacients per raons ètniques, culturals, de gènere, condicions socioeconòmiques o creences i el dret del pacient a participar en la presa de decisions i a gaudir d’intimitat i confidencialitat, entre altres.

mini codi 1 - L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova renova el seu Codi Ètic

La nova versió inclou com a principals novetats la potenciació de la humanització assistencial com a eina per oferir una millor experiència a pacients, familiars i professionals i l’atenció a les segones víctimes. Es considera una segona víctima el professional implicat en un incident relacionat amb la seguretat del pacient i que, com a conseqüència del mateix, experimenta un trastorn emocional i/o físic. També destaca la voluntat de promoure la màxima participació dels professionals en els òrgans de gestió, fomentar la cultura de seguretat del pacient, promoure la I+D i l’accés àgil al Comitè d’Ètica assistencial com a espai de consulta, deliberació i assessorament sobre situacions o dubtes de caire ètic.

El punt de partida per a la redacció del nou Codi Ètic ha estat la revisió de l’anterior versió, de desembre de 2012, tenint en compte el vigent Pla Estratègic Territorial 2019-2020 i el Codi Ètic de l’Institut Català de la Salut de 2017. La Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha estat l’encarregada de redactar el document, que restarà obert durant els propers 15 dies per rebre aportacions dels professionals i de la ciutadania.

mini codi 3 1024x641 - L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova renova el seu Codi Ètic
Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.