HABILITATS PRÈVIES PER LA LECTOESCRIPTURA

Llegir i escriure són processos complexes que requereixen d’un procés d’ensenyament – aprenentatge, no s’adquireixen per maduració però, una vegada estan consolidats, es realitzen de manera automàtica i inconscient. Per adquirir de forma adequada la lectura

Llegir i escriure són processos complexes que requereixen d’un procés d’ensenyament – aprenentatge, no s’adquireixen per maduració però, una vegada estan consolidats, es realitzen de manera automàtica i inconscient.

Per adquirir de forma adequada la lectura i l’escriptura, es necessiten una sèrie d’habilitats prèvies per enfrontar-se amb èxit al seu aprenentatge. És molt important que aquest treball s’iniciï abans de la introducció de la lectoescriptura i en forma de joc. En aquells nens i nenes en situació de risc de patir un retard o un trastorn en la lectura i/o l’escriptura (antecedents familiars, alteracions en el desenvolupament i l’adquisició del llenguatge oral, dificultats d’aprenentatge de números i lletres), és més important reforçar aquestes habilitats per reduir el desfàs en l’aprenentatge de la lectoescriptura respecte als nens i nenes de la seva edat.

Des de casa es poden realitzar diverses activitats per reforçar aquestes habilitats prèvies però, s’ha de tenir en compte el nivell de desenvolupament del nen o la nena, ja que quan una activitat és massa fàcil no motiva i quan és  extremadament complicada fa perdre l’interès.

Algunes de les activitats que es poden realitzar són les següents:

  • Llegir contes o sobre temes que els hi generin interès. Amb aquesta activitat, a banda de despertar el plaer per la lectura, treballem l’atenció auditiva (escoltar i parar atenció a allò que ens diuen) i, si durant la lectura o al final fem preguntes i parlem sobre el que hem llegit, també reforcem la comprensió oral.
  • Jugar amb els sons. A part de saber el nom de cada lletra i com s’escriu, és molt important conèixer com sona de forma aïllada, sense cap vocal. Per treballar això, podem buscar per casa objectes que comencin o que portin un determinat so o dir per quin so comença una paraula.
  • Jugar amb les paraules. Podem jugar a fer una frase entre tots, cada persona ha recordar la frase i afegir una nova paraula, o comptar quantes paraules té una frase, per exemple, fent un circuit i donant un salt per cada paraula.
  • Jugar amb les síl·labes. Per treballar-ho podem jugar a les paraules encadenades, dir una paraula que comenci per l’última síl·laba de la paraula anterior. Un altre activitat que es pot fer és dir una paraula, separar-la per síl·labes i dir quina síl·laba es troba en una posició determinada.
  • Activitats de traç. Podem fer que ressegueixin línies o connectin punts amb un llapis, sense aixecar-lo, o copiar figueres o lletres en una safata plena d’arròs o llenties.
  • Evocació de paraules. Podem jugar a dir paraules d’una mateixa família, per exemple, animals, menjar.

Un altre aspecte a tenir en compte abans de començar a llegir i a escriure és que el nen o la nena no realitzi errors en la seva parla, és a dir, que sàpiga fer tots els sons i que quan parla no elimini o substitueixi uns sons per uns altres.

Però el més important per afavorir l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura és no obligar, hem de despertar l’interès perquè ells i elles vulguin saber que hi ha escrit en un paper o com s’escriu una paraula.

Logopedia 225x300 - HABILITATS PRÈVIES PER LA LECTOESCRIPTURA

Sofia Martinez Romero

Logopeda neonatal i pediàtrica.

Núm. Col·legiada 08-3913

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.