Guerra de preus en implantsdentals

Sovint, assistim al lamentable espectacle del mercadeig de preusdelsimplantsdentals. Sí, lamentable i mercadeig, dos termes que bé poden definir aquestaestratègiaméspròpia del retail i les tècniques de venda d'aquells que es dediquen a la comercialitzaciómassiva de productes a clients, queSovint, assistim al lamentable espectacle del mercadeig de preusdelsimplantsdentals. Sí, lamentable i mercadeig, dos termes que bé poden definir aquestaestratègiaméspròpia del retail i les tècniques de venda d’aquells que es dediquen a la comercialitzaciómassiva de productes a clients, que de les formes de qui es dedica a la salut i tractaambpacients.

Aixídoncs, és habitual la promoció de tractamentsimplantològicsinacabats o deficients, que sónels que responen a les ofertes “des de (*)” que inunden elsespaispublicitaris de canals de televisió i diarisnacionals. Preus base que no es corresponen, en moltesocasions, alcost final del tractament.

El gran avanç que ha suposat la implantologiaésprecisament el seucaràcterdefinitiu. Un tractament que soluciona al 100% la mancança de peces dentals i les sevespatologiesassociades. Aixídoncs, per a quèserveix un tractamentimplantològicinacabat? Doncsper a res. I, encara mésgreu, per a quèserveix un tractament de baixaqualitat? Doncssegurament, a més de no solucionar el problema, derivi en altresincidències i/o patologies que posin en risc la salut del pacient.

Untractamentimplantològicés tan bo, en tant la qualitat de qualsevoldelsmaterials, tècniques, aparellsutilitzats i, sobretot, experiència i competència de l’implantòleg (dentista especialista) que el realitzi.

En definitiva, si vostècreu que la sevasalutésimportant, quanrevisi una oferta implantològicacomprovi que inclou totes les fases del tractament: visites, estudicomplet i TAC 3D, cargol de tancament, pilar de cicatrització, pilar d’impressió, anàleg, pilar protètic, corona…per tal d’evitarhaver de suspendre el tractament a mitges.

Destacats:

Si vostècreu que la sevasalutésimportant, comprovi que inclou totes les fases del tractament

– Un tractament de baixaqualitat, a més de no solucionar el problema, seguramentderivi en altresincidències i/o patologies que posin en risc la salut del pacient.

Manteniment (peçaaddicional per si us falta text)

A més, cal tenir en compte que, un coprealitzat el tractamentimplantològic, caldràfer-ne el mantenimentmitjançantrevisionsperiòdiques per garantir la llarga durada de les peces dentalssubstituïdes per implants; unes peces que,tot i no ser susceptibles de patircàries, poden arribar a perdre’s per una manca de manteniment que porti a l’acumulació de placa dental i carrall (sarro) que es produeix, especialment, en elspilars que subjecten les noves dentsamb les genives.

I és que el principal perillpelsimplantsésl’acumulació de placa dental o bacteriana sobre les dents, sobretot si aquestes no es raspallencorrectament. Aquesta placa està formada per restes d’aliments, cèl·lulesmortes de la cavitat oral, components de la saliva i bacteris i, a més, es pot calcificar quan les salscàlciques de la saliva s’hidipositendamunt.

Totaixò fa que la higiene siguiextremadamentimportant en el manteniment de les peces. Una higiene que necessitad’instrumental especial com el que utilitzem a Ilerdent i de la intervenció de professionalsqualificats que realitzin les neteges de forma periòdica.

Peu de foto: Tac Dental 3D Ilerdent. (Autor: Alexandra Balaguer)

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.